Tıbbi Araştırma ve Yayın Hazırlama

Göster:
Sırala:

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği

Bilim tarihi, istatistik, araştırma etiği ve yöntemleri nedir? Çalışma raporunda neler bulunmalıdır?..

35,00TL

Epidemiyoloji’de Yöntembilim ve Sayısal Değerlendirme

Ülkemizde bu içerikte ve bu denli ayrıntılar içeren ilk epidemiyolojik-biyoistatistik kitabıdır. Sad..

60,00TL

Klinik Liderlik ve Yönetim

Sağlık hizmetleri ekip çalışmasıyla yürütülür. Ekip çalışmasının en önemli bileşeni ise liderliktir...

48,00TL

Sağlık Bilimleri İçin Tıbbi Terminoloji

ÖNSÖZTerminolojinin ana amacı; herkes tarafından aynı şekilde kullanılan, yazılan, söylenen ve anlaş..

37,50TL

Sağlık Çalışanları İçin Tıp Hukuku El Kitabı

Hasta ile sağlık çalışanları arasındaki ilişki, hastanın, fiziksel veya ruhsal durumu gereği yardım..

37,80TL

Sağlık Programları Meslek Etiği

Sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli profesyonelleri yetiştirmek amacıyla hem devlet hem de v..

37,50TL

SPSS Uygulama Görüntüleri Eşliğinde İstatistik Çözümlemeleri

SPSS programı birçok alanda istatistik analizlerde yaygın olarak kullanılan önemli bir araçtır. Bu e..

24,00TL

SPSS ve MedCalc Uygulamalı Klinik İstatistik

Ülkemizin klinik araştırmalarda nitelik ve niceliksel anlamda çok da önlerde olduğunu söyleyemeyiz. ..

80,00TL

STROBE Gözlemsel Araştırmalarda Yazım Standardizasyonu

STROBE Gözlemsel Araştırmalarda  Yazım Standardizasyonu Kesitsel, Vaka-Kontrol ve Kohort Türü A..

25,00TL

Tıbbi Araştırmanın Esasları

Tıbbi araştırma projesi yapmayı düşünen herkes için mükemmel bir rehber. Tıbbi araştırma hakkında bi..

35,00TL

Tıbbı Etik ve Meslek Tarihi Ders Kitabı

Tıp insanlık tarihi ile yaşıttır.Çünkü insanoğlunun dünyada var olduğu ilk günden bugüne insanlar ağ..

20,00TL

Tıbbi Terminoloji

Tıp dili, uzmanlaşmış sağlık uygulayıcıları tarafından kullanılan kelimelerden oluşmaktadır. He..

20,00TL

Tıbbi Terminoloji

Tıp alanındaki baş döndürücü ilerlemeler sonucu çok sayıda terim ve kavram ortaya çıkmaktadır. Bu hı..

54,00TL

Tıp Öğrencileri İçin Halk Sağlığı

Palme Tıp Öğrencileri İçin Halk Sağlığı Ferda Özyurda..

48,00TL

Toksikoloji ve Terapötik ilaç izleminde Hatalı Sonuçların Değerlendirilmesi

Terapötik ilaç izlemi ve kötüye kullanılan madde analizleri hasta güvenliği ve yönetimine ciddi etki..

76,80TL