BÜTÜNCÜL TIP - Birinci basmakta ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı-Tedavi 3 Cilt Yeni
ÖNSÖZ  Kitabımızda kritik çocuk hasta bakımında güncel bilgileri sadeleştirip genç hekiml..
235,00TL
AĞRISIZ ÇALIŞANLAR  Ofis Çalışanlarında Kas-İskelet Sistemi Sorunları ve Korunma İlkeleri Yeni
ÖNSÖZ Saygıdeğer okurlar,Günümüzde, bilgisayarın ve akıllı sistemlerin girmediği alan yok den..
22,00TL
Veteriner Hekimlikte 5 Dakikada Konsültasyon Köpek ve KediÖnsözİlk baskısının yayımlandığı 1997 yıl..
375,00TL
Çeviri Editörünün Ön SözüOrijinal ismi “Physiologie der Haustiere” olan ve Türkçeye “Veteriner Fiz..
225,00TL
Ekg Yorumlanması Bir Görsel Rehber Çok Yakında
Çeviri Editörünün ÖnsözüKalbin elektriksel aktivitesinin araştırılması, günümüzden bir buçuk asır ö..
0,00TL
Tüm yaşam formlarında, yapılar işlev ile ilgilidir.Örneğin insan iskeletinde kemik, hareket için mer..
125,00TL
ÖnsözÜlkemizde Çocuk Gastroenterolojisi 1990 yılında yan dal olarak kabul edilmişve bu tarihten itib..
135,00TL
Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için her yaşta düzenli fiziksel aktivite/egzersiz ve spor yağma..
85,00TL
Kapsadığı alan itibariyle belki de en geniş konu dağılımına sahip olan Acil Tıp uzmanlık alanının ta..
95,00TL
İslam Dünyasında sekizinci yüzyılın sonundan itibaren bilim adına özellikle de astronomi, matematik ..
45,00TL
Çocukları yaşatmak için geceli gündüzlü özveriyle çalışan sağlık personelleri için oksijen bir ilaçt..
30,00TL
EDİTÖR ÖNSÖZÜ       Anesteziyoloji ve Reanimasyon branşı hem ülkemizde hem de dü..
65,00TL
ÖNSÖZMalnütrisyon; yüksek morbidite ve mortalite oranları, hastanede kalış süresinin uzaması, hasta..
200,00TL
ÖNSÖZÂlem, insana emanet edilmiştir. İnsan ise küçük bir kâinattır. Kâinatta her ne varsa, insanda..
85,00TL
    Kadının güçlendirilmesi hem bir amaç, hem de tüm insanlığın yaşam kalitesinin yüksel..
65,00TL
Bu atlas National Cancer Institute’ün (NCI) ev sahipliğini yaptığı ve Dr. Andrea Abati’nin organize ..
125,00TL
Bu kitapta patoloji pratiğinde hastalıkların tanı ve ayırıcı tanısında sıklıkla kullanılan histokimy..
60,00TL
Sitopatolojiye ve onun molekülere uzanan heyecan verici yolculuğa hoş geldiniz !Sitopatolojik örnekl..
250,00TL
ÖNSÖZEditör’den;Terimlerin yani kendine özgü kelimelerin anlamı: varlıkları, durumları, olayları kar..
45,00TL
ÖNSÖZTerminolojinin ana amacı; herkes tarafından aynı şekilde kullanılan, yazılan, söylenen ve anlaş..
40,00TL
Sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli profesyonelleri yetiştirmek amacıyla hem devlet hem de v..
40,00TL
Hasta ile sağlık çalışanları arasındaki ilişki, hastanın, fiziksel veya ruhsal durumu gereği yardım..
40,00TL
Günümüzde, küreselleşme sonucu sağlık hizmetlerine erişim, sağlık olanaklarından yararlanmadaki eşit..
55,00TL
Anestezi Eğitiminin Anahtarı, özellikle anestezi önlisans eğitiminde anlaşılır kaynak ihtiyacını kar..
65,00TL
Işık Mikroskopik Görseller ve Çizimli Anlatımlarla  Histoloji Laboratuvarı KitabıDeğerli okuyuc..
65,00TL
Paratiroid  Hastalıkları, Günümüzde gelişen teknoloji ve yapılan bilimsel çalışmalar sayes..
165,00TL
Mezuniyet Sonrası Hematoloji“Postgraduate Hematology” yedinci baskısı kan hastalıklarının tanı ve te..
750,00TL
Dünyada eğitim ve gelir düzeyindeki artış, erken tanı ve tedavi yöntemlerinde iyileşme ve beslenme a..
90,00TL
Klinik Pediatrik BeslenmeBu el kitabının amacı, diyet tedavisinden yarar görebilecek çeşitli hastalı..
135,00TL
ÖNSÖZOn dört baskısı boyunca bu klasik metin, sürekli dinamik beslenme alanına yanıt olarak değişmey..
700,00TL
Değerli Meslektaşlarımız,Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama, zamanın daha hızlı aktığı gün..
175,00TL
Günümüzde pek çok dile çevrilmiş olan bu el kitabı çocuk hekimlerine güncel ve kapsamlı çocuk bakımı..
300,00TL
Kitabımız; yoğun bakımlarda çalışan ve yoğun bakıma emek veren her branştan uzman hekimler ve yoğun ..
350,00TL
MASTER MODERN MEDICINE!Introducing the Landmark Twentieth Edition of the Global Icon of Internal Med..
1.274,80TL
“Acil Hasta Bakımı III kitabı obstetri, pediatri, geriatri, psikiyatri ve onkoloji acillerini ve bak..
90,00TL
Üremeye Yardımcı Tekniklerde LaboratuvarTeorik Konular ve Pratik UygulamalarıKlinik embriyoloji dern..
125,00TL
Difüzyon ağırlıklı görüntüleme; manyetik rezonans görüntüleme alanında birçok protokole entegre, hız..
135,00TL
Netter Atlas of Human Anatomy International Edition, 7th EditionThe gold standard of excellence for ..
368,44TL
The world's most trusted clinically focused anatomy text! Renowned for comprehensive coverage, the b..
456,87TL
Welcome to the 21st Edition of Nelson Textbook of Pediatrics – the reference o..
810,57TL
İnsanlık tarihi kadar eski olan tatlı tat duyusu ve şekere düşkünlük, özellikle son yarım asırdır ob..
45,00TL
Tıp insana hizmeti temel alan bir bilim dalıdır.Biz hekimlerin ana amacı, insanımızın sağlıklı kalma..
45,00TL
        Yaratıldığından beri insanlar beslenme ve sağlık sorunlarını çözmek için..
125,00TL
Psikiyatri hemşireliği alanında son yıllarda temel kaynak niteliğinde kendi dilimizde kitapların ya..
90,00TL
 Veteriner Temel ve Pratik Sitopatoloji kitabı, tanı koyma sürecinde sitopatoloji tekniklerind..
55,00TL
Yaşamının bir kısmında (geçici) ya da tüm yaşamı boyunca (daimi), filogenetik olarak kendisinden f..
40,00TL
 Bu kitabın genel amacı tıp fakülteleri dışında sağlık hizmeti sunumunda eğitim veren bö- lüm..
65,00TL
ÖNSÖZ“Beslenmenin” bütün canlılar için ilk ve en elzem gereksinim olması yadsınamaz, elzemliğinin ..
85,00TL
Publisher's Note: Products purchased from Third Party sellers are not guaranteed by the publisher fo..
375,81TL
ÇEVİRİ EDİTÖRÜNÜN ÖNSÖZÜHemşirelik mesleği hastalara bakım veren, toplumla ve bireylerle birebirçalı..
55,00TL
Tıp eğitimi başlı başına bir bilim olarak hızla gelişmektedir. Farklı klinik dallarda eğitim alan he..
300,00TL
ÖNSÖZ Vücudumuzun narin kelebeği olan tiroit bezi, salgıladığı hormonlar sayesinde bebeğin ann..
85,00TL
Vademecum 32yaşında. 2020 Baskıyı Kaçırmayın!Tamamı Güncellenmiş Türkiye’nin En Kapsamlı İlaç Rehber..
140,00TL
Çeviri Editörünün ÖnsözüDiş hekimliğinde eksik dişlerin rehabilitasyonunda implant uy-gulamaları ol..
275,00TL
 Değerli Meslektaşlarımız;                   ..
50,00TL
AĞRISIZ ÇALIŞANLAR  Ofis Çalışanlarında Kas-İskelet Sistemi Sorunları ve Korunma İlkeleri Yeni
ÖNSÖZ Saygıdeğer okurlar,Günümüzde, bilgisayarın ve akıllı sistemlerin girmediği alan yok den..
22,00TL
BÜTÜNCÜL TIP - Birinci basmakta ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı-Tedavi 3 Cilt Yeni
Resimli Akupunktur Atlası yeni bir kılavuzdur. Bütün akupunktur noktalarını, ana kanaları ve sıra dı..
270,00TL
 Değerli Meslektaşlarımız;                   ..
50,00TL
    TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ - TOKSİKOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU katkısıyla hayata geçirilmiştir.&..
240,00TL
Bölüm 1Riskli Doğum Eylemi Bölüm 2Uterus Kontraksiyonları ile İlgili Distosi Bölüm 3Doğum ..
28,00TL
Biyokimyada Temel ve Özel Konular Çok Yakında
Bölüm 1: SuBölüm 2: Hücrenin Yapısı ve OrganelleriBölüm 3: Hücre Membranı ve TransportBölüm 4: Elekt..
100,00TL
Çeviri Editörünün ÖnsözüDiş hekimliğinde eksik dişlerin rehabilitasyonunda implant uy-gulamaları ol..
275,00TL
Mitokondri hücre yaşamı ve ölümü için anahtar organeldir. Bir taraftan hücresel ATP’ nin büy..
279,00TL
Bilimsel ve teknolojik gelişime rağmen toplumdaki hastalık yükümüzün yaklaşık yüzde 90’ını M..
249,00TL
Anestezi Eğitiminin Anahtarı, özellikle anestezi önlisans eğitiminde anlaşılır kaynak ihtiyacını kar..
65,00TL
Günümüzde, küreselleşme sonucu sağlık hizmetlerine erişim, sağlık olanaklarından yararlanmadaki eşit..
55,00TL
Toksikolojinin temelleri kitabı Casarett & Doull’s Toxicology: The Basic Science Of Poisons kita..
140,00TL
İÇ Hastalıkları YDUS 1-2 Cilt  2018 Çok Yakında
Başasistanlık Sınavına, Yandal Uzmanlık Sınavına ve Doçentlik Sınavlarına Hazırlık. 455 adet tablo, ..
0,00TL
Ultrasonografi teknolojisinin ilerlemesi ve kullanımının yaygınlaşması ile birlikte, son yıllarda re..
65,00TL
Beslenme; büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır. Toplum..
235,00TL
Difüzyon ağırlıklı görüntüleme; manyetik rezonans görüntüleme alanında birçok protokole entegre, hız..
135,00TL