Tıbbi Araştırma ve Yayın Hazırlama

Göster:
Sırala:

Epidemiyoloji’de Yöntembilim ve Sayısal Değerlendirme

Ülkemizde bu içerikte ve bu denli ayrıntılar içeren ilk epidemiyolojik-biyoistatistik kitabıdır. Sad..

60,00TL

Klinik Liderlik ve Yönetim

Sağlık hizmetleri ekip çalışmasıyla yürütülür. Ekip çalışmasının en önemli bileşeni ise liderliktir...

48,00TL

Sağlık Bilimleri İçin Tıbbi Terminoloji

ÖNSÖZTerminolojinin ana amacı; herkes tarafından aynı şekilde kullanılan, yazılan, söylenen ve anlaş..

40,00TL

Sağlık Çalışanları İçin Tıp Hukuku El Kitabı

Hasta ile sağlık çalışanları arasındaki ilişki, hastanın, fiziksel veya ruhsal durumu gereği yardım..

40,00TL

Sağlık Programları Meslek Etiği

Sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli profesyonelleri yetiştirmek amacıyla hem devlet hem de v..

40,00TL

SPSS ve MedCalc Uygulamalı Klinik İstatistik

Ülkemizin klinik araştırmalarda nitelik ve niceliksel anlamda çok da önlerde olduğunu söyleyemeyiz. ..

80,00TL

STROBE Gözlemsel Araştırmalarda Yazım Standardizasyonu

STROBE Gözlemsel Araştırmalarda  Yazım Standardizasyonu Kesitsel, Vaka-Kontrol ve Kohort Türü A..

25,00TL

Tıbbı Etik ve Meslek Tarihi Ders Kitabı

Tıp insanlık tarihi ile yaşıttır.Çünkü insanoğlunun dünyada var olduğu ilk günden bugüne insanlar ağ..

20,00TL

Tıbbi Terminoloji

Tıp alanındaki baş döndürücü ilerlemeler sonucu çok sayıda terim ve kavram ortaya çıkmaktadır. Bu hı..

54,00TL

Tıbbi Terminoloji

Tıp dili, uzmanlaşmış sağlık uygulayıcıları tarafından kullanılan kelimelerden oluşmaktadır. He..

20,00TL
Tıp Öğrencileri İçin Halk Sağlığı Çok Yakında

Tıp Öğrencileri İçin Halk Sağlığı

Palme Tıp Öğrencileri İçin Halk Sağlığı Ferda Özyurda..

48,00TL

Toksikoloji ve Terapötik ilaç izleminde Hatalı Sonuçların Değerlendirilmesi

Terapötik ilaç izlemi ve kötüye kullanılan madde analizleri hasta güvenliği ve yönetimine ciddi etki..

76,80TL

Üsküp Mustafa Paşa Camii'nin Restorasyon Süreci

Prof. Dr. Işık Aksulu, Prof. Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil, Doç. Dr. Özlem Sağıroğlu, Öğr. Gör. Dr. Esr..

65,00TL