Krause Besin ve Beslenme Bakım Süreci

500 TL Üzeri ve Ücretsiz Kargo
Kargo Ücreti
75 TL
Orjinal Ürün Garantisi
Aynı Gün Kargo Hafta içi 16:00 - Cumartesi 14:00

Hafta içi 16:00 ve Cumartesi 14:00'a kadar verilen siparişler aynı gün içinde kargoya verilir.

    Bu baskı, Beslenme Bakım Sürecinin Adımları için Kavramsal Çerçeve’yi izlemektedir (arka kapağın içine bkz.). Tüm beslenme bakım süreci bileşenleri, bireylerin, ailelerinin veya toplumların beslenme refahını artırmak veya geliştirmek için ele alınmaktadır. Pediyatrik tıbbi beslenme tedavisi (MNT) bölümlerinin uzmanlık uygulamalarına yardımcı olması amacıyla kendi içinde ele alınmasıyla bölümler saptama, beslenme tanısı, müdahale, izlem ve değerlendirme aşamaları şeklinde devam etmektedir.

1. Kısım, Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi, etkili bir değerlendirme için içerik düzenlemektedir. Buradaki bölümler, sindirim sistemi hakkında genel bir bakış sunmanın yanı sıra, enerji gereksinimlerinin ve harcamasının, makro ve mikro besin ögesi gereksinimlerinin, beslenme genomlarının ve besin tüketimlerinin hesaplanmasını da ele almaktadır. Biyokimyasal testlerin, asit-baz dengesi sorunlarının ve ilaçların dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi, en iyi bakımın sağlanması için gerekli bakışı desteklemektedir. Kronik hastalık nedeni olarak en son bilgilerin işaret ettiği inflamasyon konusunun değerlendirilmesi gerekliliğiyle, bu baskıda yeni bir yaklaşım olarak “Kronik Hastalığın Patofizyolojisi ve İnflamasyon” başlıklı bir bölüme yer verilmiştir. Bu kitabın son bölümünde, toplum içinde bireysel besin seçimlerinin davranışsal yönleri, güvenli besin tedariki ve yeterli besine erişim için kullanılabilir kaynaklar ele alınmaktadır.

2. Kısım, Beslenme Tanısı ve Müdahalesi, kritik düşünme sürecini, değerlendirme aşamasından ilgili, zamanında ve ölçülebilir beslenme tanılarının seçimine kadar tanımlamaktadır. Bu beslenme tanıları diyetisyen/beslenme uzmanı (RDN) veya eğitimli sağlık profesyonelleri tarafından çözümlenebilir. Bu süreç genellikle bireyler için kullanılır, ancak ailelere yardım ederken, grup eğitimlerinde veya bir topluluğun veya toplumun beslenme ihtiyaçlarını değerlendirirken uygulanabilir. Bir beslenme tanısı, bir müdahale gerektirir ve müdahaleler, besin ve besin ögelerinin sağlanması (beslenme desteği dahil),biyoaktif maddelerin kullanımı ve bütünleyici tıbbi beslenme, eğitim, danışmanlık ve gerektiğinde yönlendirmeyi kapsar.

3. Kısım, Yaşam Döngüsünde Beslenme, anne karnından başlayarak gebelik, laktasyon ve bebeklik dönemi de dahil olmak üzere tüm yaşam evreleri için beslenmeyle ilgili derinlemesine bilgi sunmaktadır. Adölesan dönemde beslenme ile ilgili bir bölüm ve genellikle yetişkinlikte ortaya çıkan beslenme sorunları ve kronik hastalıklarla ilgilenen bir bölüm daha bulunmaktadır. Son olarak, beslenme ve yaşlılık ayrıntılı olarak tartışılmıştır, çünkü gelecekte beslenme profesyonellerinin istihdamının büyük kısmı, nüfusun bu hızla genişleyen yüzdesine beslenme hizmetleri sağlamada  etkili olacaktır.

4. Kısım, Fiziksel Uygunluk ve Sağlık İçin Beslenme, birçok hastalık durumunun önlenmesinin yanı sıra sağlık ve fiziksel uygunluğun sürdürülmesi ve kazandırılması için beslenme anlayışını sağlar. Vücut ağırlığı yönetimi, yeme bozuklukları, diş sağlığı, kemik sağlığı ve sporcu beslenmesi ile ilgili sorunlar, uzun süreli sağlığın geliştirilmesinde beslenmenin rolüne odaklanmaktadır.

5. Kısım, Tıbbi Beslenme Tedavisi, kanıta dayalı bilgi ve beslenme tedavilerindeki güncel eğilimleri yansıtır. Tüm bölümler, kardiyovasküler hastalıklar; diyabet; karaciğer hastalığı; böbrek hastalığı; akciğer hastalığı; özellikle tiroid hastalığı olmak üzere endokrin bozukluklar ve romatolojik, nörolojik ve psikiyatrik bozukluklar gibi durumların beslenme yaklaşımlarını ele alan uzmanları tarafından yazılmış ve incelenmiştir.

6. Kısım, Pediyatrik Uzmanlık Alanları çocukluk döneminde beslenme tedavilerinin rolünü tanımlamaktadır. Bölümler, düşük doğum ağırlıklı, yenidoğan yoğun bakım koşulları, genetik metabolik bozukluklar ve gelişimsel engellilik için detayları sağlamaktadır.

Benzer Kitaplar
Yükleniyor...
0