Kültür ve Sağlık

500 TL Üzeri ve Ücretsiz Kargo
Kargo Ücreti
75 TL
Orjinal Ürün Garantisi
Aynı Gün Kargo Hafta içi 16:00 - Cumartesi 14:00

Hafta içi 16:00 ve Cumartesi 14:00'a kadar verilen siparişler aynı gün içinde kargoya verilir.

    Kültürel etmenlerin sağlık üzerindeki etkilerinden dolayı kül­tür sağlık etkileşiminin çeşitli kavramlar çerçevesinde incelen­diği bu çalışmada; hem alandaki boşluk doldurulmaya çalışıl­mış hem de bundan sonraki benzer çalışmalara ön ayak olması amaçlanmıştır.

     Çalışmanın birinci bölümü okuyucunun kültür kavramı­nı anlayabilmesi amacı ile gerekli kültürel kavramların açık­lanmasına ayrılmıştır. İkinci bölümde sağlık ve hastalık kav­ramları kültür kavramı ekseninde açıklanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde oldukça sınırlı çalışma yapılmış olan bir kavram tartışılmıştır. Bu kavram kültürel epidemiyoloji baş­lığı altında değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümde beslenme ile ilgili kavramlar kültür ve sağlık ekseninde sunulmuş ve ör­neklerle genişletilmiştir. Beşinci bölümde kültürden kültüre önemli değişmeler gösteren bir kavram olan cinsellik kavramı ele alınmıştır. Cinsellik kavramı kültür ve sağlık ekseninde örneklerle irdelenmiştir. Altıncı bölümde ruh sağlığı kültür ilişkisi oldukça ilginç örneklerle incelenmiş okuyucuya kül­tür ruh sağlığı ilişkisi etkili bir şekilde aktarılmıştır. Yedinci bölümde kadın sağlığı kültür ilişkisi irdelenmiştir. Sekizinci bölümde çocuk sağlığı kültür bağlamında değerlendirilmiş çocuk sağlığı açısından önemli olabilecek noktalar kültürel örneklerle gösterilmiştir. Dokuzuncu ve son bölümde ise bazı kültürler için bir başlangıç, bazıları için ise bir son kabul edi­len ölüm kavramı multidisipliner bir yaklaşımla irdelenmiş ve böylece çalışma ölüm kavramı ile sonlandırılmıştır.

Benzer Kitaplar
Yükleniyor...
0