Palyatif Bakım Semptom Yönetimi ve Yaşam Sonu Bakım

75 TL Üzeri ve Ücretsiz Kargo
Kargo Ücreti 10.90 TL
Orjinal Ürün Garantisi
Aynı Gün Kargo Hafta içi-Cumartesi 16:00

Hafta içi ve Cumartesi günü Saat : 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün içinde kargoya verilir. Teknik neden ve diğer durumlarda en geç 5 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir.

Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden bir hastalığın tanısını almış hasta ve aileleri için acıyı önleme ve ortaya çıkan semptomları hafifletmeye odaklanan ve hastalık için özel bir bakım ile mümkün olan en iyi yaşam kalitesini destekleyen, disiplinlerarası bir süreçtir. Palyatif bakım hem bir bakım felsefesidir hem de bakım vermenin en üst düzeyde yapılanmış bir şeklidir.

Yaşam süresinin uzaması, kronik hastalıkların görülme oranlarının artması ve tanı ve tedavideki gelişmelere bağlı olarak palyatif bakıma gereksinimi olan birey sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Dünya Palyatif Bakım Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyada palyatif bakıma gereksinimi olan 20 milyon kişinin olduğu bildirilmektedir. Ancak gereksinimleri olan bakımı alamayan hasta oranının da yüksek olduğu bildirilmektedir.

Palyatif bakım; fiziksel, entelektüel, duygusal, sosyal ve manevi gereksinimlerin hastanın otonomisini, bilgilendirme ve seçimlerini kolaylaştıracak şekilde hastalığın her aşamasında karşılanmasını sağlayan bir hizmettir.

Palyatif bakımda amaç; bireyin holistik bakım yaklaşımı ile değerlendirilerek içinde bulunduğu kültürel ve yerel değerleri, inanç ve uygulamalara duyarlı bir davranış ile bireyin fonksiyonel kapasitesinin restore edilmesi ve semptom kontrolü sağlanarak acının hafifletilmesi ve bireyin yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Kaliteli palyatif bakım uygulamalarını içeren; zamanın etkin kullanımı, hasta merkezli bir bakım, yerel ve etkin bir bakım, ulaşılabilir ve eşit hizmetin verilmesi, bilgi ve kanıtların bakım ve tedavide kullanılması, hasta gereksinimlerini karşılama kaynaklarının doğru harcanmasını içeren altı amaç bulunmaktadır. Palyatif bakımda ekip çalışması önem taşımaktadır. Multidisipliner ekip hizmetinin sık kullanılmasına rağmen; interdisipliner ekip üyelerinin de etkin rolleri bulunmaktadır. Ekip üyeleri hastaya standartlar ve kanıtlar doğrultusunda bakım vermektedirler. Hastalara; hasta ve aile merkezli bakım; evde, hastanede ve toplumda verilmektedir.

Palyatif bakımda ağrı başta olmak üzere semptom kontrolünün sağlanması temel amaçlardan birisidir. Hastaya, tedaviye ve hastalığa bağlı olarak farklı semptomlar gelişmektedir. Bu semptomlar hastalık sürecinde, zaman zaman birden fazla semptomun görülmesi ile semptom kümeleri oluşmaktadır. Semptomların giderilmesinde kapsamlı bir tanılama, geçerlilik ve güvenilirliği kanıtlanmış araçlarla yapılmalı ve sonuçlara uygun bakım planlanmalıdır. Palyatif bakım alan hasta ve ailenin planlı olarak eğitilmesi onların öz yönetimi açısından önem taşımaktadır.

Palyatif bakım alma bir insanlık hakkıdır. Bu hakkın sisteme dahil olan ve olmayan, tüm gereksinimi olan bireylere eşit düzeyde verilmesinin sağlanması önem taşımaktadır.

Yükleniyor...
0