Kardiyolojide Güncel Kanıtlarla Vaka Yönetimi

500 TL Üzeri ve Ücretsiz Kargo
Kargo Ücreti
75 TL
Orjinal Ürün Garantisi
Aynı Gün Kargo Hafta içi 16:00 - Cumartesi 14:00

Hafta içi 16:00 ve Cumartesi 14:00'a kadar verilen siparişler aynı gün içinde kargoya verilir.

    Kardiyovasküler bilimde son yıllarda hızlı ve ivmeli bir gelişme izlenmektedir. Yayınlanan bilimsel makalelerin sayısının artması ve kardiyoloji kılavuzlarının sık sık güncellenmesi, bu gelişmenin kanıtı ve katkılarını bizlere açıkça göstermektedir.

    Son yıllardaki yeni teknolojik gelişmelerin etkisi kardiyolojide de kendini göstermiş, klinisyenlerin kardiyak hastalıkların teşhisine yönelik yaklaşımı farklı bir modele dönüşmüştür. Anamnez, fizik muayene ve basit tanı yöntemleri geri plana atılırken, karmaşık görüntüleme ve tanı yöntemleri ön planda kullanılmaya başlanmıştır. Halbuki klinik muayene ile birlikte ayrıntılı anamnez, EKG ve göğüs röntgeni gibi basit tanı modaliteleri bir çok kardiyak hastalığın tanı ve tedavisi için yeterlidir. Gelecek hedeflerimiz bu iki yaklaşımı sentezleyip, klinik kardiyoloğa ve hastalara en yararlı olacak şekilde aşamalı yaklaşıma dönüştürmek olmalıdır. Bu hedef, genç kardiyologlar ve mentörlerinin karşılıklı etkileşimi ve bilgi paylaşımı ile sağlanacaktır. Tam da bu noktada bu kitapta, esas olarak genç kardiyologlara, eğitimi devam eden kardiyoloji asistanlarına, genel pratisyenlere ve klinik misyonlarını sürdürmek ve geliştirmek isteyen kardiyologlara ulaşmayı amaçlayarak, farklı hastalara bu sentezlenmiş model ile yaklaşımı sağlamayı düşündük.
   Kitapta her bölüm, belirli bir kalp hastalıkları konusuna ayrılmıştır ve kapsamlı bir şekilde tartışılan klinik bir vakadan başlayarak, daha sonra mevcut atıfta bulunulan bilgilerin ve kullanımdaki kılavuzların tanımından yola çıkarak oluşturulmuştur. Ayrıca kitabımızın yaşayan bir kitap olmasını hedefleyerek, birçok resim, şekil ve videoyu içeren dijital kitap olarak hazırladık. Bu sayede her bir olgu takiplerine göre güncellenebilecek ve hastanın son durumu okuyucular ile güncel olarak paylaşılacaktır.

Yükleniyor...
0