Erişkinde Konjenital Kalp Hastalığı

500 TL Üzeri ve Ücretsiz Kargo
Kargo Ücreti
75 TL
Orjinal Ürün Garantisi
Aynı Gün Kargo Hafta içi 16:00 - Cumartesi 14:00

Hafta içi 16:00 ve Cumartesi 14:00'a kadar verilen siparişler aynı gün içinde kargoya verilir.

Konjenital kardiyolojinin karşı konulamaz çekiciliğini bize hissettiren,
bilimsel düşüncenin ve araştırmanın tüm detaylarını öğreten ve
yönlendiren çok değerli hocalarımıza,
Birlikte çalıştığımız, gelişmemizde çok önemli rolü olan arkadaşlarımıza ve
Tedavilerini üstlendiğimiz sevgili hastalarımıza...


Konjenital kalp hastalıklarının tedavisinde 1950’li yıllardan başlayan ve son 50 yılda birçok yeniliğin, değişimin oluşmasıyla çok önemli bir aşamaya gelen konjenital kalp cerrahisi, bugün de hızla gelişmeye devam etmektedir. Bu gelişmeler belirli zaman periyotlarında çok ivme kazanarak, sıklıkla küçük değişimler şeklinde devam etmektedir. Kardiyak cerrahinin uygulandığı bu hasta gurubunda yer alan hastaların anatomik olarak çok farklı yelpazelerde yer alması, bu tedavi şeklinin uzun dönem sonuçlarıyla yakından ilişkilidir. Göreceli olarak, basit tipteki bir konjenital kalp hastalığının tedavisi küratif olarak yapılabilirken, orta derecede kompleks bir hastalığın tedavisi düzeltme şeklinde sonuçlanmaktadır. Daha az sayıdaki ağır kalp hastalıklarında ise, ancak palyatif sonuçlar alınabilmektedir. Konjenital kalp hastalıklarıyla doğan bebeklerin yaşam süreleri yeni cerrahi ve girişimsel işlemler, görüntüleme yöntemleri, iyileştirilmiş takip ve bakım süreçleri sonucunda çok artmıştır ve bugün için bu hastaların yaklaşık olarak %90 oranında erişkin yaşa ulaşabildikleri bilinmektedir. Bu hastaların yarısında düzenli izlem gerektiren bazı kalp problemleri vardır. Bunların dışında, bu hastaların yaklaşık olarak %15 kadarının ciddi donanımlı merkezlerde izlem ve tedavilerinin yapılması gerektiği bilinmektedir. Yine, kadın hastaların hamilelik ve doğumla ilgili süreçleri de farklı bir şekilde yönetilmelidir. Bu nedenle, bu hastaların farklı donanım, bilgi ve ekipten oluşan özelleşmiş merkezlerde izlemleri önem kazanmaktadır. Günümüzde, özellikle Avrupa ve Amerika’da yer alan bazı ülkelerde, erişkin yaştaki konjenital kalp hastalarının sayısal olarak çocuk yaştakilerden daha çok olduğu biliniyor. Bu nedenle, 1980’li yıllardan sonra oluşmaya başlayan “grown-up” konjenital kalp hastalığı klinikleri artık bir zorunluluk haline gelmiştir ve sayıca artırılması gerekmektedir. Bu kliniklerin oluşumunda pediatrik-konjenital kardiyoloji uzmanları başta rol almış olmalarına rağmen, hastaların erişkin ve ileri yaşın getirdiği diğer kardiyak ve dahili sorunlar nedeniyle erişkin kardiyologların ekibin önemli bir unsuru olarak yer alması kaçınılmazdır. Bu nedenle, başlangıç aşamasında bulunan ülkelerde bu iki uzmanlık grubunun bu hastaların izlem ve tedavi aşamalarında birlikte çalışmaları önerilmektedir. Erişkinde görülen konjenital kalp hastalıklarının izlem ve tedavisinde dünyada merkezlerin oluşumu hızlı bir şekilde artma göstermektedir. Ancak, hızla değişen bu alanda hizmet veren sağlık çalışanları onları günlük pratiklerinde yönlendirecek ve doğru karar almalarına yardım edecek bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Erişkin kardiyoloji koroner kalp hastalığı ve diğer erişkinlere yönelik kalp problemleri dışında, farklı ve göz ardı edilebilen bu hasta grubunun yönetimine ilginin artması da, bu bilginin Türkçe olarak sağlanması gereksinimini ortaya çıkarmıştır.
Editörlüğünü yaptığımız bu kitapla çocuk kardiyolojisi, erişkin kardiyoloji ve radyoloji başta olmak üzere, farklı bilim dallarına ait deneyimli kişiler tarafından, güncel bilgiler ve kendi deneyimleri ışığında, erişkinde görülen konjenital kalp hastalarıyla ilgilenen tüm doktorlar için tanı ve tedavide bir başvuru kitabı oluşturulmaya çalışılmıştır. Kitabın yazımında görev almış tüm yazarlara teşekkür ederken, erişkinde konjenital kalp hastalarıyla ilgilenen tüm doktorlara da yol göstermesini umut diyoruz.

Prof. Dr. Alpay ÇELİKER
Prof. Dr. Canan AYABAKAN
Yükleniyor...
0