Hastalıkta Sağlıkta Kadın Olmak

500 TL Üzeri ve Ücretsiz Kargo
Kargo Ücreti
75 TL
Orjinal Ürün Garantisi
Aynı Gün Kargo Hafta içi 16:00 - Cumartesi 14:00

Hafta içi 16:00 ve Cumartesi 14:00'a kadar verilen siparişler aynı gün içinde kargoya verilir.

    Günümüzde hayatın hemen her alanında kadın sorunlarına daha görünür bir biçimde rastlanmaktadır. Toplumdan topluma nedenleri değişiklik gösterse de her ülkede kadınların aşamını tehdit eden bu sorunlar varlığını sürdürmektedir. Başta sağlık olmak üzere toplumsal, ekonomik, sosyal ve kültürel bağlamda bu sorunların tartışılması önemlidir. Kadın tarihine ilişkin yazılar da konunun özellikle kültürel farklılıklar çerçevesinde ele alınması gerektiğini desteklemektedir. Çünkü kadın ve sağlık ilişkisi tarihsel ve kültürel bir vurgu taşır ve her kültürde kadının toplumdaki yeri farklıdır. Bu nedenle kadın sağlığına ilişkin araştırmalar kuşkusuz kültür merkezinde değerlendirilmelidir. Diğer yandan kamusal alanda çalışmalarına ek olarak anne ve eş gibi temel toplumsal rolleri de göz önünde bulundurulduğunda kadınların yükü artmaktadır. Bu bağlamda sağlıklı ailelerin ve nesillerin devamı ve toplum refahı açısından bu sorunların tartışılmasına ve çözümüne katkıda bulunabilmek için sağlık politikalarına ve sosyal politikalar yön verilmesi hedeflenmelidir. 

    Özellikle erkeğe göre daha az değer atfedilen, ötekileştirilen, fırsatları sınırlanan kadınların toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve eşitsizlik temelinde sağlık ve sosyal sorunları dezavantajlı sorunlarına bağlı olarak pekişmektedir. Bu nedenle kadın sorunları ve bu sorunlarla mücadeleler farklı disiplinlerin bir araya gelmesini gerektirmektedir.

    Sağlık, sadece hastalık ve engellilik durumunun olmayışı değil bireyin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olması olarak ele alındığında, kadın sorunlarının ve bu sorunların kadınların yaşamları üzerindeki yansımalarının çok boyutlu olarak değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Ayrıca geliştirilecek politikalar bireylerin ve toplumların sağlık ve sosyal düzeylerini iyileştirilmesinde geleceğe yönelik önerilerde bulunmayı da hedeflemelidir. Buradan hareketle kitapta sağlık bilimlerinin ve sosyal bilimlerin kesiştiği bu alan “kadın” sorunları odağında akademik bir perspektifle ele alınmıştır. Ayrıca toplum sağlığına yön veren politikaların geliştirilebilmesi için özellikle hemen her yaş grubundan dezavantajlı kadın gruplarının sorunlarına yer verilmeyi çalışılmıştır. Bu sorunlar ile başa çıkmaya çalışan kadınların yaşadıkları zorluklar ve bu zorluklar karşısındaki mücadeleleri kitapta sağlık ve sosyal bilimlerin konu başlıkları çerçevesinde incelenmiştir. Bu temel bilim alanlarındaki okuyucu kitlesine hitap eden kitapta hastalığa ve sağlığa ilişkin bilgi ve pratikler günümüz uygulamalarında “kadın” üzerinden değerlendirilmiştir. Bu konu “toplumsal temelli sorunlar”, “ruhsal sorunlar ve şiddet”, “sağlık ve beslenme sorunları” olmak üzere üç başlık altında ele alınmıştır.

 

Benzer Kitaplar
Yükleniyor...
0