Göğüs Cerrahisi "Kırmızı Kitap"

Göğüs Cerrahisi "Kırmızı Kitap"

KISIM I. GÖĞÜS CERRAHİSİNE GİRİŞ

Yardımcı Editör: Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan


1. Türkiye’de ve Dünya’da Göğüs Cerrahisi . 1

Doç. Dr. Şeyda Örs Kaya

2. Göğüs Cerrahisinde Tıbbi ve Hukuki Sorumluluklar . 9

Prof. Dr. Mehmet Tokdemir, Yard. Doç. Dr. Abdurrahim Türkoğlu

3. Göğüs Cerrahisinde Deneysel Çalışmalar . 15

Doç. Dr. Erhan Ayan, Prof. Dr. Mehmet Oğuz Köksel

4. Temel Biyoistatistik . 23

Prof. Dr. Nural Bekiroğlu

5. Bilimsel Makale Yazımı . 37

Prof. Dr. Kansu Büyükafşar

6. Cerrahi Anatomi . 47

Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı

7. Solunum Sisteminin Fizyolojisi . 71

Doç. Dr. Teyfik Turgut, Yard. Doç. Dr. Erdal İn

8. Göğüs Cerrahisinde Görüntüleme Yöntemleri . 81

Doç. Dr. Nuri Çagatay Çimşit

9. Göğüs Cerrahisinde Nükleer Tıp . 89

a. Konvansiyonel Nükleer Tıp Teknikleri

Doç. Dr. Tansel Ansal Balcı, Doç. Dr. Zehra Pınar Koç

b. PET

Doç. Dr. Tansel Ansal Balcı, Doç. Dr. Sevim Süreyya Çerçi

10. Göğüs Cerrahisinde İnvaziv Tanı Yöntemleri . 115

Doç. Dr. M. Muharrem Erol, Doç. Dr. Hüseyin Melek

11. Göğüs Cerrahisinde Preoperatif Değerlendirme . 123

Doç. Dr. Emin Maden

12. Göğüs Cerrahisinde Anestezi . 133

Doç. Dr. Zerrin Sungur Ülke

13. Torasik İnsizyonlar . 143

Op. Dr. R. Serdar Evman

14. Akciğer Rezeksiyonları . 153

Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, Op. Dr. Muharrem Çakmak

15. Minimal İnvaziv Cerrahi . 161

a. Video-torakoskopik Cerrahi

Prof. Dr. Alper Toker

b. Robotik Cerrahi

Op. Dr. Yusuf Bayrak, Prof. Dr. Şükrü Dilege

16. Perioperatif Bakım . 175

a. Postoperatif Bakımın Temel prensipleri

Doç. Dr. Evren Şentürk

b. Ağrı Tedavisi

Prof. Dr. Ayşen Yücel

c. Göğüs Cerrahi Sonrası Rehabilitasyon

Prof. Dr. Gülseren Akyüz, Dr. Alp Eren Çelenlioğlu

17. Postoperatif Komplikasyonlar . 203

a. Erken

Op. Dr. Yücel Akkaş, Doç. Dr. Ülkü Yazıcı

b. Geç

Doç. Dr. Ertan AydınKISIM II. AKCİĞERİN BENİGN HASTALIKLARI

Yardımcı Editör: Prof. Dr. Akif Turna


18. Masif Hemoptizi . .217

Prof. Dr. Akif Turna

19. Soliter Pulmoner Nodül veBuzlu Cam Dansitesi . 235

Doç. Dr. Burçin Çelik

20. Akciğerin Doğumsal Anomalileri . 251

Doç. Dr. Adnan Narcı, Doç. Dr. Okan Solak

21. Bronşektazi . .265

Doç. Dr. Hakkı Ulutaş

22. Bakteri Enfeksiyonları ve Akciğer Apsesi . .273

Doç. Dr. Bülent Koçer

23. Akciğer Tüberkülozunda Cerrahi . 283

Doç. Dr. Mertol Gökçe

24. Akciğerin Hidatik Kist Hastalığı . .291

Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı

25. Akciğer Hacim Küçültücü Cerrahi ve Endobronşiyal Valf Uygulaması . 301

Doç. Dr. Korkut Bostancı

26. Büllöz Hastalıkta Cerrahi . .313

Doç. Dr. Volkan Baysungur

27. Akciğer Transplantasyonu . 327

Prof. Dr. İlhan İnci

28. Tromboendarterektomi . .343

Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli

29. Benign Akciğer Tümörleri . 359

Doç. Dr. Rasih Yazkan

30. Bronşiyal Gland Tümörleri . 369

Op. Dr. Ezel Erşen


KISIM III. AKCİĞERİN MALİGN HASTALIKLARI

Yardımcı Editör: Prof. Dr. Nezih Özdemir


31. Akciğer Kanserinin Moleküler Biyolojisi . 379

Yard. Doç. Dr. Nüket Yürür Kutlay

32. Akciğer Kanserinin Patolojisi . 389

Prof. Dr. E. Handan Zeren, Prof. Dr. Derya Gümürdülü

33. Akciğer Kanserinde Tarama . 399

Prof. Dr. Erkan Yılmaz

34. Akciğer Kanserinde Tanı . 407

Op. Dr. R. Serdar Evman

35. Akciğer Kanserinin Evrelemesi ve Metastaz Yolları . 411

Prof. Dr. Turgut Işıtmangil

36. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi . .427

Prof. Dr. Hakan Kutlay

37. Operabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Neoadjuvan ve Adjuvan Tedavi . .433

a. Radyoterapinin Yeri

Doç. Dr. Uğur Selek, Uzm. Dr. Yasemin Bölükbaşı

b. Kemoterapinin Yeri

Prof. Dr. Nil Molinas Mandel

38. Inoperabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tedavi . .447

Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, Doç. Dr. Burçak Karaca

39. Küçük Hücreli Akciğer Kanseri . 453

Prof. Dr. Rıza Çetingöz, Prof. Dr. P. Fulden Yumuk

40. Akciğer Metastazlarında Cerrahi Rezeksiyon . 465

Yard. Doç. Dr. Volkan Karaçam

41. Superor Sulkus Tümörlerinde Cerrahi . 473

Dr. Zeynep Bilgi, Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli

42. Genişletilmiş Akciğer Rezeksiyonları . 481

Prof. Dr. Bülent Tunçözgür

43. Mediyasten Lenf Nodu Diseksiyonu . .489

Prof. Dr. Nezih Özdemir, Op. Dr. Hasan Ersöz


KISIM IV. PLEVRA

Yardımcı Editör: Prof. Dr. Tahir Şevval Eren


44. Kapalı Göğüs Drenajı . 493

Doç. Dr. Figen Türk, Yard. Doç. Dr. Ümit Aydoğmuş

45. Açık Drenaj . 501

Yard. Doç. Dr. İsa Döngel

46. Torakoplasti . 507

Op. Dr. Selim Şakir Erkmen Gülhan, Op. Dr. Güven Çetin

47. Fibrotoraks ve Dekortikasyon . 511

Op. Dr. Halil Tözüm, Prof. Dr. Tahir Şevval Eren

48. Difüz Malign Mezotelyoma . .517

a. Klinik özellikler ve palyatif tedavi

Op. Dr. Seray Hazer Kalaycıoğlu, Doç. Dr. Göktürk Fındık

b. Radikal tedavi yöntemleri ve ekstraplevral pnömonektomi

Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı

49. Plevral Efüzyonlar ve Tedavisi ve Plevra Tüberkülozu . 529

Prof. Dr. Ali Özdülger, Prof. Dr. Bahar Ulubaş

50. Ampiyemde cerrahi . 541

Doç. Dr. Celal Tekinbaş, Doç. Dr. Sami Karapolat

51. Bronkoplevral Fistül . .547

Yard. Doç. Dr. Fatih Meteroğlu, Prof. Dr. Tahir Şevval Eren

52. Pnömotoraks ve Pnömomediasten . 555

Doç. Dr. Y. Altemur Karamustafaoğlu

53. Duktus Torasikus ve Şilotoraks . .563

Doç. Dr. Erhan Ayan


KISIM V. GÖĞÜS DUVARI VE STERNUM

Yardımcı Editör: Prof. Dr. Tamer Altınok


54. Göğüs Duvarı Kitleleri ve Cerrahi Tedavisi . .569

Doç. Dr. Korkut Bostancı

55. Meme Hastalıkları ve Cerrahisi . 581

Dr. Hüseyin Kadıoğlu, Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu, Prof. Dr. Ömer Soysal

56. Göğüs Duvarının Rekonstrüksiyonu . 589

Prof. Dr. Mehmet Bayramiçli

57. Göğüs Duvarının Radyonekrozu ve Enfeksiyonu . 607

Op. Dr. Mustafa Gültekin, Prof. Dr. Tamer Altınok

58. Sternal Dehisens ve Tedavisi . 617

Op. Dr. Serdar Evman, Prof. Dr. Mustafa Yüksel

59. Göğüs Duvar Deformiteleri ve Cerrahi Tedavisi . 625

a. Açık Cerrahi

Prof. Dr. Şinasi Yavuzer

b. Minimal İnvaziv Cerrahi

Prof. Dr. Mustafa Yüksel, Yard. Doç. Dr. Murat Öncel, Prof. Dr. Güven Sadi Sunam

c. Nadir Konjenital Göğüs Duvarı Deformitelerinin Cerrahi Tedavisi

Op. Dr. Adamu Issaka, Prof. Dr. Mustafa Yüksel

60. Hiperhidrozis . 645

a. Hiperhidrozis

Yard. Doç. Dr. Burhan Apilioğulları

b. Buerger ve Raynaud Hastalığında Torakoskopik Sempatektominin Yeri

Op. Dr. Uğur Temel

61. Torasik Outlet Sendromu . .659

Doç. Dr. Y. Altemur Karamustafoğlu, Prof. Dr. Yener Yörük

62. Rekürren Torasik Outlet Sendromunda Reoperasyon . 667

Prof. Dr. Cengiz Gebitekin, Doç. Dr. M. Muharrem Erol


KISIM VI. DİAFRAGMA

Yardımcı Editör: Prof. Dr. Şerife Tuba Liman

63. Diyafragmada Cerrahi Teknikler . 671

Doç. Dr. Ali Kılıçgün, Doç. Dr. Sami Karapolat

64. Diafragmanın Konjenital Hernileri . 677

Op. Dr. Aykut Eliçora, Prof. Dr. Şerife Tuba Liman

65. Diyafragma Plikasyonu Teknikleri . .683

Doç. Dr. Mertol Gökçe

66. Diyafragma Elevasyonu ve Evantrasyonu . .687

Doç. Dr. Muhammet Reha Çelik

67. Frenik Sinir Cerrahisi ve Diapragma Pacing . .693

Prof. Dr. Aydın Şanlı


KISIM VII. MEDİYASTEN

Yardımcı Editör: Prof. Dr. Ufuk Çağırıcı

68. Akut Nekrotizan Mediyastinit . 697

Doç. Dr. Maruf Şanlı

69. Kronik Mediyastinit . .705

Yard. Doç. Dr. Ümit Aydoğmuş, Prof. Dr. Gökhan Yuncu

70. Perikard Hastalıklarında Cerrahi . 707

Prof. Dr. Ahmet Feridun Işık

71. Myastenia Gravis Cerrahisi . .713

Prof. Dr. Alper Toker

72. Mediyasten Kist ve Duplikasyonları . .721

Op. Dr. Ahmet Gökhan Gündoğdu, Op. Dr. Gültekin Gülbahar, Doç. Dr. Bülent Koçer

73. Timik Tümörler . 731

Prof. Dr. Ufuk Çağırıcı

74. Mediyasten Germ Hücreli Tümörleri . 739

Op. Dr. Banu Aktin Yoldaş

75. Mediyasten Lenfomaları . 745

Doç. Dr. Timuçin Alar

76. Mediyastenin Nörojenik Tümörleri . 747

Prof. Dr. Serdar Şen

77. Mediyastinal Tiroid, Paratiroid ve Tümörleri . .753

Yard. Doç. Dr. Mehmet Sadık Yaldız

78. Superior Vena Kava Obstrüksiyonu . 763

Op. Dr. Ayşegül Ergönül


KISIM VIII. TRAVMA

Yardımcı Editör: Prof. Dr. Refik Ülkü

79. Travmada Erken Dönem Tedavisi . 773

Prof. Dr. Serdar Onat

80. Larinks Travmaları . 781

Prof. Dr. İsmail Topçu

81. Trakeobronşiyal Travma . 791

Prof. Dr. Refik Ülkü

82. Özofagus Travmaları . 799

Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Doç. Dr. Yener Aydın, Yard. Doç. Dr. Bayram Altuntaş

83. Künt Göğüs Travmaları . .815

Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu

84. Penetran Toraks Travmaları . 837

Uzm. Dr. Sezai Çubuk, Doç. Dr. Orhan Yücel

85. Kalp ve Büyük Damarların Yaralanmaları . 845

Prof. Dr. Rıza Doğan, Dr. Şafak Alpat

86. Travmada Geç Sekel . .867

Doç. Dr. Hakkı Ulutaş, Doç. Dr. Muhammet Reha Çelik, Prof. Dr. Akın Kuzucu


KISIM IX. ÖZOFAGUS

Yardımcı Editör: Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel

87. Özofagusun Gelişimi, Anatomi ve Fizyolojisi . .873

Doç. Dr. Volkan Baysungur

88. Özofagus Hastalıklarında Fizyolojik Tanı Yöntemleri . 883

Doç. Dr. Adnan Giral

89. Özofagus Hastalıklarında Radyolojik Tanı Yöntemleri . 887

Prof. Dr. Davut Tüney, Doç. Dr. Çagatay Çimşit, Yard. Doç. Dr. Rabia Ergelen

90. Konjenital Özofagus Anomalileri . 895

Prof. Dr. Alpay Sarper

91. Vasküler Trakeoözofageal Kompresyon . 903

Doç. Dr. Volkan Baysungur

92. Gastroözofageal Refl ü Hastalığı ve Cerrahisi . 909

Yard. Doç. Dr. Tunç Laçin

93. Hiyatus Hernileri . 917

Dr. Zeynep Bilgi, Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel

94. Fundoplikasyon ve Onarım Yöntemleri (Belsey ve Hill) . .923

Prof. Dr. Güven Sadi Sunam, Yard. Doç. Dr. Bayram Altuntaş

95. Reflü Cerrahisinin Komplikasyonları . 927

Yard. Doç. Dr. Tunç Laçin

96. Barret Özofagusu . 929

Doç. Dr. Adnan Giral

97. Benign Özofagus Tümörleri . 933

Doç. Dr. İrfan Yalçınkaya

98. Özofagus Kanserinde Tanı ve Evreleme . 941

Yard. Doç. Dr. Bayram Metin, Prof. Dr. Olgun Kadir Arıbaş

99. Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi . 949

Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Doç. Dr. Yener Aydın, Yard. Doç. Dr. Bayram Altuntaş

100. Özofagus Kanserinde Lenf Nodu Diseksiyonu . 965

Prof. Dr. Atilla Eroğlu

101. Özofagus Cerrahisinin Komplikasyonları . 975

Doç. Dr. Atilla Türkyılmaz

102. Özofagus Kanserinde Palyatif Cerrahi . 981

Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Doç. Dr. Yener Aydın, Yard. Doç. Dr. Bayram Altuntaş

103. Özofagus Kanserinde Radyoterapi ve Kemoterapi . .991

Yard. Doç. Dr. Ajlan Atasoy, Prof. Dr. P. Fulden Yumuk

104. Özofagus Yabancı Cisimleri . 997

Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu

105. Özofagus Koroziv Yanıkları . 1001

Yard. Doç. Dr. Tevfik Kaplan, Prof. Dr. Serdar Han

106. Özofagusun Minimal İnvaziv Cerrahisi . 1007

Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel


KISIM X. TRAKEA ve ANA BRONŞLAR

Yardımcı Editör: Prof. Dr. Sina Ercan

107. Trakeanın Cerrahi Anatomisi . .1013

Prof. Dr. Sina Ercan

108. Endoskopik Girişimler . 1021

Doç. Dr. Levent Dalar, Uzm. Dr. Ahmet Levent Karasulu, Op. Dr. Cengiz Özdemir

109. Konjenital Anomaliler . 1045

Dr. Celal Buğra Sezen, Doç. Dr. İsmail Cüneyt Kurul

110. Entübasyon Hasarı . 1053

Yard. Doç. Dr. Tunç Laçin

111. İdyopatik Laringotrakeal Stenoz . 1057

Prof. Dr. Sina Ercan

112. Trakeomalazi . 1061

Doç. Dr. Mehmet Ali Bedirhan

113. Trakeoözofageal Fistül . .1065

Prof. Dr. Ahmet Sami Bayram, Prof. Dr. Cengiz Gebitekin

114. Trakeanın Primer Tümörleri . 1071

Op. Dr. Ali Çelik, Prof. Dr. A. İrfan Taştepe

115. Trakeanın Sekonder Tümörleri . 1081

Doç. Dr. Çağatay Tezel

116. Trakeobronşiyal Yabancı Cisimler . 1085

Yard. Doç. Dr. Aslı Gül Akgül


KISIM XI. EK KONULAR

Yardımcı Editör: Prof. Dr. Ali Özdülger

117. Açık Kalp Cerrahisiyle Birlikte Yapılan

Akciğer Operasyonları . 1093

Doç. Dr. Tamer Okay

118. Akademik Sorular . 1103

Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı, Prof. Dr. Mustafa Yüksel

Kitap Detay Bilgileri
Basım Yılı03/2015
Baskı sayısı2
Sayfa Sayısı 1 adet ciltsiz normal kapaklı / 1140 sayfa
Kitap DiliTürkçe
Yazar EditörProf. Dr. Mustafa Yüksel, Prof. Dr. Akın Araslan Balcı

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
  • 110,00TL

Lütfen Dikkat!

Tüm siparişleriz; stok imkanlarımıza bağlı olarak mümkünse 16:00'a kadar verdiğiniz siparişler aynı gün değilse en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilmektedir. Yabancı yayınlar için yurtdışı sipariş gerektiğinden temin süresi 2-3 ay arasındadır. 

Etiketler: Göğüs Cerrahisi, Kırmızı Kitap, Göğüs Cerrahisi Kırmızı Kitap, Prof. Dr. Mustafa Yüksel, Prof. Dr. Akın Araslan Balcı, Nobel Tıp Kitabevleri, 9786053351221, genel cerrahi, gecel cerrahi kitapları, göğüs cerrahisi, göğüs cerrahisi kitapları, Sağlık kitapları, sağlık, tıp, tıp kitapları, İngilizce tıp kitapları, english medical books, ankara nobel tıp, izmir nobel tıp, krc başkent tıp, alisverisegel.com, yayinevinden.com, izmirnobel.com, krcbaskent.com, ankaranobel.com, nobeltipkitaplari.com, İstanbul Nobel Tıp Kitapları