Krause Besin ve Beslenme Bakım Süreci

Krause Besin ve Beslenme Bakım Süreci

ÖNSÖZ

On dört baskısı boyunca bu klasik metin, sürekli dinamik beslenme alanına yanıt olarak değişmeye devam etmiştir. Ve en kapsamlı beslenme ders kitabı olmayı sürdürdüğü için, öğrencilerin stajlarında ve meslek yaşamlarında başvurdukları bir kaynaktır.

OKUYUCU

Bilimsel ve klinik bilgi, disiplinler arası bir ortamda diyetetik, hemşirelik ve diğer ilgili sağlık branşlarındaki öğrencilere yararlı bir biçimde sunulmaktadır. Tıp, diş hekimliği, çocuk gelişimi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, sağlık eğitimi ve yaşam tarzı danışmanlığı gibi diğer disiplinler için de referans niteliğindedir. Besin ögesi ve değerlendirme ekleri, tablolar, örnekler ve klinik bakış kutuları, öğrenciler ve uygulayıcılar için pratik uygulama süreçleri ve klinik araç-gereçler sağlar.

Bu ders kitabı, mezun olan öğrenciye değerli bir baş ucu kaynağı olarak klinik uygulamalara eşlik etmektedir. Popüler özellikler bu şekilde kalmaktadır: yaşam döngüsü içinde beslenme ile ilgili temel bilgilere sahip olunması, bir yerde klinik beslenme uygulamaları için protokoller, klinik yönetim algoritmaları, “bilinmesi gerekli olan” ayrıntılı bilgi veren “odaklanın” kutuları, örnek beslenme tanılarına klinik senaryolar, yararlı web siteleri ve hasta eğitimi için kapsamlı ekler. Tüm materyaller, yazarların, uzmanların kendi alanlarındaki katkılarıyla mevcut kanıtlara dayalı uygulamayı yansıtmaktadır. Bu kitap, öğrenciler, stajyerler, eğitimciler ve klinisyenler için diyetetik alanındaki ilk seçenektir.

ORGANİZASYON

Bu baskı, Beslenme Bakım Sürecinin Adımları için Kavramsal Çerçeve’yi izlemektedir (arka kapağın içine bkz.). Tüm beslenme bakım süreci bileşenleri, bireylerin, ailelerinin veya toplumların beslenme refahını artırmak veya geliştirmek için ele alınmaktadır. Pediyatrik tıbbi beslenme tedavisi (MNT) bölümlerinin uzmanlık uygulamalarına yardımcı olması amacıyla kendi içinde ele alınmasıyla bölümler saptama, beslenme tanısı, müdahale, izlem ve değerlendirme aşamaları şeklinde devam etmektedir.

1. Kısım, Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi, etkili bir değerlendirme için içerik düzenlemektedir. Buradaki bölümler, sindirim sistemi hakkında genel bir bakış sunmanın yanı sıra, enerji gereksinimlerinin ve harcamasının, makro ve mikro besin ögesi gereksinimlerinin, beslenme genomlarının ve besin tüketimlerinin hesaplanmasını da ele almaktadır. Biyokimyasal testlerin, asit-baz dengesi sorunlarının ve ilaçların dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi, en iyi bakımın sağlanması için gerekli bakışı desteklemektedir. Kronik hastalık nedeni olarak en son bilgilerin işaret ettiği inflamasyon konusunun değerlendirilmesi gerekliliğiyle, bu baskıda yeni bir yaklaşım olarak “Kronik Hastalığın Patofizyolojisi ve İnflamasyon” başlıklı bir bölüme yer verilmiştir. Bu kitabın son bölümünde, toplum içinde bireysel besin seçimlerinin davranışsal yönleri, güvenli besin tedariki ve yeterli besine erişim için kullanılabilir kaynaklar ele alınmaktadır.

2. Kısım, Beslenme Tanısı ve Müdahalesi, kritik düşünme sürecini, değerlendirme aşamasından ilgili, zamanında ve ölçülebilir beslenme tanılarının seçimine kadar tanımlamaktadır. Bu beslenme tanıları diyetisyen/beslenme uzmanı (RDN) veya eğitimli sağlık profesyonelleri tarafından çözümlenebilir. Bu süreç genellikle bireyler için kullanılır, ancak ailelere yardım ederken, grup eğitimlerinde veya bir topluluğun veya toplumun beslenme ihtiyaçlarını değerlendirirken uygulanabilir. Bir beslenme tanısı, bir müdahale gerektirir ve müdahaleler, besin ve besin ögelerinin sağlanması (beslenme desteği dahil), biyoaktif maddelerin kullanımı ve bütünleyici tıbbi beslenme, eğitim, danışmanlık ve gerektiğinde yönlendirmeyi kapsar.

3. Kısım, Yaşam Döngüsünde Beslenme, anne karnından başlayarak gebelik, laktasyon ve bebeklik dönemi de dahil olmak üzere tüm yaşam evreleri için beslenmeyle ilgili derinlemesine bilgi sunmaktadır. Adölesan dönemde beslenme ile ilgili bir bölüm ve genellikle yetişkinlikte ortaya çıkan beslenme sorunları ve kronik hastalıklarla ilgilenen bir bölüm daha bulunmaktadır. Son olarak, beslenme ve yaşlılık ayrıntılı olarak tartışılmıştır, çünkü gelecekte beslenme profesyonellerinin istihdamının büyük kısmı, nüfusun bu hızla genişleyen yüzdesine beslenme hizmetleri sağlamada  etkili olacaktır.

4. Kısım, Fiziksel Uygunluk ve Sağlık İçin Beslenme, birçok hastalık durumunun önlenmesinin yanı sıra sağlık ve fiziksel uygunluğun sürdürülmesi ve kazandırılması için beslenme anlayışını sağlar. Vücut ağırlığı yönetimi, yeme bozuklukları, diş sağlığı, kemik sağlığı ve sporcu beslenmesi ile ilgili sorunlar, uzun süreli sağlığın geliştirilmesinde beslenmenin rolüne odaklanmaktadır.

5. Kısım, Tıbbi Beslenme Tedavisi, kanıta dayalı bilgi ve beslenme tedavilerindeki güncel eğilimleri yansıtır. Tüm bölümler, kardiyovasküler hastalıklar; diyabet; karaciğer hastalığı; böbrek hastalığı; akciğer hastalığı; HIV; özellikle tiroid hastalığı olmak üzere endokrin bozukluklar ve romatolojik, nörolojik ve psikiyatrik bozukluklar gibi durumların beslenme yaklaşımlarını ele alan uzmanları tarafından yazılmış ve incelenmiştir.

6. Kısım, Pediyatrik Uzmanlık Alanları çocukluk döneminde beslenme tedavilerinin rolünü tanımlamaktadır. Bölümler, düşük doğum ağırlıklı, yenidoğan yoğun bakım koşulları, genetik metabolik bozukluklar ve gelişimsel engellilik için detayları sağlamaktadır.

BU BASKIDA YENİLİKLER

•    2016 yılında sonuçlandırılacak olan 2015 Amerikalılar İçin Beslenme Rehberi de dahil olmak üzere, en güncel içeriği sağlamaktadır.

•    “Kronik Hastalıkların Patofizyolojisi ve İnflamasyon” başlıklı yeni bir bölüm içermektedir.

•    Parenteral ve enteral beslenme gereksinimlerini hesaplamaya yönelik çalışma sayfaları Bölüm 12: “Besin ve Besin Ögelerinin Sağlanması: Beslenme Destek Yöntemleri”nde yer almaktadır.

•    Bakım Önerileri Standartları kitapta uygun şekilde yer verilmiştir.

•    Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin son önerileri Bölüm 33:“Kardiyovasküler Hastalıklar için Tıbbi Beslenme Tedavisi”nde tartışılmıştır.

•    Akademik bilgiyi pratik hasta bakımına dönüştürmeye yardımcı olacak ayrıntılı Klinik Vaka Çalışmaları ve Klinik Uygulamalar kutularını içermektedir.

•    Anti-İnflamatuvar Diyet üzerine yeni bir Ek yer almaktadır.

•    “Beslenme ve Düşük Maliyetli Bakım Yasası” ve “Anne Sütü Bankacılığı ve Yiyecek-İçecek Otomatları Etiketleme Yasası” gibi birçok yeni içerik öne çıkmaktadır.

PEDAGOJİ

•    BENZERSİZ! Patofizyoloji algoritmaları, çeşitli bozukluklar ve durumlar için etken, patofizyoloji ve tıbbi beslenme yönetimini sunar. Okuyucuyu, arka planda hastalık hakkında en iyi beslenme bakımını sağlamak için hazırlar.

•    Klinik Bakış kutuları, metindeki klinik bilgileri genişletir ve gözden kaçmış alanları aydınlatır. Bu kutular, öğrenci ve uygulayıcı için çalışmalar ve klinik kaynaklar hakkında bilgi içerir.

•    Yeni Yönergeler kutuları, yeni ortaya çıkan alanları aydınlatmak suretiyle daha fazla araştırma yapılması için yeni alanlar önermektedir.

•    Odaklanın Kutuları, sınıf içinde çok yönlü çalışma ve daha fazla tartışmanın teşvik edilmesi için anahtar kavramlar hakkında düşündürücü bilgi sağlar.

•    Yararlı web siteleri, okuyucuları bölüm konularıyla ilgili çevrimiçi kaynaklara yönlendirir.

•    Örnek Beslenme Tanı kutuları örnek bir beslenme tanısı ile sonuçlanmadan önce bir sorun, etiyolojisi, belirtileri ve semptomlarını sunmakta, hem öğrencilere hem de uygulayıcılara pratikte karşılaşabilecekleri “gerçek yaşam” senaryoları sunmaktadır.

•    Anahtar Kelimeler, her bölümün başında tanımlanır ve daha ayrıntılı olarak tartışıldığı metin içerisinde bold olarak işaretlenir.

•    Bölüm Kaynakları; Kaynaklar öğrenci ve eğitmene daha fazla okuma ve anlama fırsatı vermesi amacıyla güncel ve kapsamlıdır.

YARDIMCILAR

Bu baskıya eğitmenler ve öğrenciler için güncellenmiş ve paha biçilmez kaynakları içeren Evolve web sitesi eşlik etmiştir. Bu materyallere http://evolve.elsevier.com/Mahan/nutrition/ adresinden erişilebilir.

ÖĞRETİM KAYNAKLARI

•    PowerPoint sunumları: Sınıf derslerine rehberlik etmek için 900’den fazla slayt.

•    Görsel Koleksiyonu: PowerPoint sunumları için metinden yaklaşık olarak 200 resim, ek olarak, diğer öğretim kaynaklarını geliştirmek için indirilebilen ve kullanılabilecek daha fazla resim içerir.

•    Okuyucu Yanıt Sistemi Soruları (iClicker ve diğer sistemlerle kullanım için): Bölüm başına üç ila beş soru, bu yeni teknolojinin sınıfta birleştirilmesine yardımcı olur.

•    Test Bankası: Her bölüm, size 900’den fazla çoktan seçmeli soru sunmak için bu bölümün içeriğine özel sayfa referansları içeren NCLEX formatlı soruları kapsar.

•    Animasyonlar: Metni ve açıklanan süreçleri görsel olarak tamamlamak için animasyonlar geliştirilmiştir.

•    Beslenme Bakım Süreci Araçları: Değerlendirme ve izleme araçları ve müdahale araçlarından oluşan bu bilgi, yeni öğrenci ve uygulayıcı tarafından, müşteriye özel beslenme bakımında öğretme ve rehberlik etme amacıyla kullanılabilir.

ÖĞRENCİ KAYNAKLARI

•    Cevaplarla Çalışma Alıştırmaları: 600’den fazla soruyla, bu alıştırmalar bölümün içeriğiyle ilgili sorulara anında geri bildirim sağlar.

Güncel, ilgili ve ilgi çekici bir metin oluşturmak için çalışıyoruz.

L. Kathleen Mahan, MS, RDN, CD Janice L. Raymond, MS, RDN, CD, CSG

 ÇEVİRİ EDİTÖRÜNÜN ÖNSÖZÜ

Krause “Besin ve Beslenme Bakım Süreci” kitabının 14. baskısının Türkçe Çeviri Editörü olmaktan dolayı mutlu ve gururluyum. 

Bu kitabın Türkçe’ye tercüme edilmesinde, Türkiye’deki Beslenme ve Diyetetik bölümlerinin çok değerli akademisyenleri yer almıştır. Yazarların çevirdikleri tüm bölümler ortak terminolojinin sağlanması amacıyla tarafımca gözden geçirilerek ve edit edilerek tekrar yazarlarına gönderilip onay alındıktan sonra kitaba son şekli verilmiştir. Her bir yazara çevirilerini kısa sürede tamamladıkları ve gösterdikleri titiz ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederim.

Kitap orijinal şeklinden aynen tercüme edilmiş, hiç bir şekilde içeriğe müdahale edilmemiştir. Bazı bölümlerde, bazı besin ve yiyeceklerin orijinal isimleri, ülkelere özgü besin ve beslenme piramitleri, ulaşılacak merkezleri, web siteleri ve Beden Kütle İndeksi (BKİ) haricindeki tüm kısaltmaların aynen korunmasının nedeninin bu olduğunu vurgulamak isterim. Kitap bire bir orijinal içeriğin tercümesi olduğu için içerdiği bilgiler açısından her bölümün sorumluluğu çevirisini yapan yazara aittir.

Editörlerinin kendi tanımlamasıyla “Beslenmenin Kutsal Kitabı” olarak kabul gören bu kitabın, sadece bir ders kitabı olmanın ötesinde, besin ve beslenme hakkında detaylarıyla tüm Beslenme ve Diyetetik camiası için başucu kitabı olarak değer göreceği kanaatindeyim.

Bu büyük eseri titizlikle dilimize kazandırmaya çalıştığımız bu zorlu süreçte, gerektiğinden daha az zaman ayırmak zorunda kaldığım halde büyük bir özveri ile yanımda olan değerli aileme, sevgili eşim Aykut’a ve biricik oğlum Burak’a sevgi ve şükranlarımı sunarım.

Prof. Dr. Gamze AKBULUT

Gazi Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Kitap Detay Bilgileri
ISBN9786057578020
Basım Yılı2019
Baskı sayısı14
Sayfa Sayısı1152
Kitap DiliTürkçe
Yazar EditörL. Kathleen Mahan MS RD CDE (Author), Janice L Raymond MS RD CD (Author)
ÇeviriProf. Dr. Gamze Akbulut
Ebat (cm)22,5*27,5 cilt kapak renkli kuşe
YayıneviAnkara Nobel Tıp Kitabevi

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
  • 700,00TL

Lütfen Dikkat!

Tüm siparişleriz; stok imkanlarımıza bağlı olarak mümkünse 16:00'a kadar verdiğiniz siparişler aynı gün değilse en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilmektedir. Yabancı yayınlar için yurtdışı sipariş gerektiğinden temin süresi 2-3 ay arasındadır. 

Etiketler: Krauses’s Gıda & Beslenme Bakım Süreci, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, izmir nobel kitabevi, krc başkent kitabevi, istanbul nobel kitabevi, L. Kathleen Mahan, Janice L Raymond, Prof. Dr. Gamze Akbulut, 9786057578020, beslenme, beslenme kitapları, Besin ve Beslenme Bakım Süreci, Beslenme Bakım Süreci, Sağlık kitapları, sağlık, tıp, tıp kitapları, İngilizce tıp kitapları, english medical books, ankara nobel tıp, izmir nobel tıp, krc başkent tıp, alisverisegel.com, yayinevinden.com, izmirnobel.com, krcbaskent.com, ankaranobel.com, nobeltipkitaplari.com, istanbulnobel.com, İstanbul Nobel Tıp Kitapları